.Čo vlastne robíme ??..

organizujeme festivaly, tvorivé dielne, klubové večery, záujmové krúžky,
víkendové stretnutia, výmeny mládeže,
pre mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých ľudí
pre ľudí, ktorí pracujú s postihnutými ľudmi
pre dobrovolníkov
pre širokú verejnosť
ktorá:
vedú k harmónii medzi ľudmi
približujú ľudí k slobode, tolerancii a úcte k životu,
podporujú sociálny a kultúrny život ľudí v Slovenskej republike i v zahraničí,
nahrádzajú ústavnú starostlivosť pre ľudí s postihnutím
smerujú k začleneniu všetkých ľudí do života komunity,
pozitívne formujú postoje verejnosti k ľudom s postihnutím.