Správna rada
  • PhDr. Soňa Holúbková
  • Milan Hriňa
  • Patrícia Garajová
  • MUDr.Marcela Poláčková
  • PhDr. Kristína Kačaljaková,PhD.
Správca
  • Margaréta Galušková
  • Dana Drončovská – revízorka