Festival Inter Nos chce poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu (výšky, váhy, farby vlasov, postihnutia) a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť
Jašidielňa je medzinárodný festival tvorivosti a fantázie, ktorý sa koná prvý septembrový týždeň v Žiline. Je to trojdňové stretnutie a vzájomná inšpirácia ľudí s postihnutím, študentov, majstrov tvorivých dielní, umelcov a širokej verejnosti.
Slávnosť svetiel je predvianoćné stretnutie ľudí z nadácie, dobrovoľníkov, priaznivcov, umelcov, novinárov, zamyslenie sa nad ubehnutým rokom a odovzdávanie cien Forresta Gumpa a Tracyho tigra, dražba myšlienok a slávnostný prípitok.
Pobyt mladých ľudí s postihnutím aj bez postihnutia pri mori.
Chalupart je trojdňové stretnutie ľudí s postihnutím a študentov podľa možností čo najďalej od civilizácie pri spoločnej divadelnej, hudobnej a výtvarnej tvorbe, pri rozhovoroch o duchovnom raste, zmysle a spôsobe života, pri pesničkách, hrách a tanci.
Vďaka programu Erasmus+ organizujeme výmeny mládeže, vzdelávacie aktivity a dobrovoľnicku službu ako vysielajúca aj hostiteľská organizácia pre mladých ľudí, ktorí majú záujem podporovať inklúziu znevýhodnených rovesníkov. Dávame šancu aj znevýhodneným mladým ľuďom vyskúšať si EDS na krátky pobyt.