Inter Nos 2015

Srdečne pozývame …. MEDZI NAMI … Po dlhoročnom úspešnom projekte Jašidielňa, prichádza Nadácia Krajina harmónie s novým projektom pod názvom Medzi nami. Festival Medzi nami – Inter Nos chce poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu ( výšky, váhy, farby vlasov, postihnutia, počtu detí či veľkosť peňaženky) a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a navzájom dokážeme oceniť rôznorodosť. Podujatie bude prebiehať 3.9.2015 na Mariánskom námestí a priľahlých uliciach (v prípade nepriaznivého počasia Kunsthalle ). Pre návštevníkov podujatia sú od 10. hodiny pripravené mestské hry, aktivity, súťaže a tvorivé dielne a o 16.00 hod. divadelné predstavenie a tanečný blok. Príjemný deň zakončí o 18. hodine koncert žilinských hudobných skupín a diskotéka po holým nebom. Organizátormi festivalu sú Nadácia Krajina harmónie, Centrum včasnej intervencie, Diecézna charita, Gymnázium Hlinská, Návrat, o.z., Stanica – Záriečie, Tanečná škola Ľ.Plešingera, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, hudobné skupiny a umelci z mesta Žilina….